Testa Mento

Testa-mento, 2009

2009 – Oil on Canvas, 123 x 46 cm

Skills: Painting